Skip to main content

Utvärdering av ergonomisk arbetsplats

Se över ergonomin på din mobila arbetsplats

  • En kort enkät för att utvärdera hur ergonomin på din mobila arbetsplats ser ut
  • Inkluderar rekommendationer för att förbättra layouten av utrustningen för bättre samt bättre produktivitet

Starta utvärderingen

Utvärdering av ergonomisk arbetsplats