Skip to main content

Global Internetintegritetspolicy

Ergotron, Inc.

Ergotron Global Internetintegritetspolicy

Ergotron, Inc. (“Ergotron”) erkänner och respekterar onlinebesökares personliga integritet. Det är Ergotrons policy att uppfylla kraven enligt tillämpliga integritets- och dataskyddslagar. Detta åtagande speglar hur vi värdesätter att vinna och behålla våra kunders, affärspartners och anställdas förtroende. Detta gäller även andra som delar sina personuppgifter med oss.

Denna Globala Internetintegritetspolicy (denna “policy”) tillämpas på dina personuppgifter och beskriver hur Ergotron, i egenskap av dataregisteransvarig, skyddar din integritet när vi samlar in och använder personuppgifter på Ergotrons webbplatser. Såvida inget annat anges innebär termen “Personuppgifter” som används i denna policy, information som identifierar dig personligen som fysisk person, direkt eller indirekt, i kombination med annan information tillgänglig för oss exempelvis identifieringsnummer, platsdata, onlineidentifierare eller en eller flera faktorer som är specifika för din identitet som fysisk person. Ergotron iakttar högsta etiska standard under insamling, användning och skydd av kunders personuppgifter. Denna policy tillämpas, i allmänhet, på alla internetwebbplatser som ägs av Ergotron eller för Ergotrons räkning, dess affärsenheter såväl som av våra tjänsteleverantörer, där någon av parterna antingen finns inom eller utom EU.

Genom att använda en Ergotron-webbplats eller tillhandahålla personuppgifter förstår du principerna bakom hur vi samlar in, använder och lämnar ut dina personuppgifter enligt beskrivningen i den här policyn. Om du inte godtar villkoren i policyn ska du inte tillhandahålla dina personuppgifter, och vi kan då inte kommunicera med dig eller tillhandahålla vissa produkter eller tjänster till dig.

Information som vi samlar in

Information som vi kan begära av dig kan vara e-postadress, namn, hemadress och telefonnummer. När du gör ett köp kan vi be om ditt kreditkortsnummer och andra data för att bearbeta din kredit- eller finansieringsbegäran. Ytterligare information om internetdomänwebbplatser som ägs av Ergotron, Inc., kontakta den juridiska avdelningen på adressen nedan.

När vi samlar in information

Exempel på när vi kan be dig tillhandahålla personuppgifter inkluderar, men är inte begränsat till, när du:

 • använder domänwebbplatser som ägs av Ergotron;
 • begär offerter, tjänster, support eller information;
 • beställer produkter eller tjänster;
 • deltar i undersökningar, reklamlotterier, tävlingar eller andra kampanjaktiviteter;
 • prenumererar på reklam via e-post, nyhetsbrev eller annat material;
 • söker ett jobb, skickar din CV eller skapar en kandidatprofil; eller,
 • kontaktar oss.

Personuppgifter kan samlas in av Ergotron och/eller av våra tredjepartstjänsteleverantörer som agerar för vår räkning och enligt våra anvisningar för att driva våra internetwebbplatser och/eller förse dig med våra produkter eller tjänster.

Varför vi samlar in information

Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna bedriva vår verksamhet och utföra våra tjänster vilka inkluderar följande:

 • kommunicera med dig och ge dig information om produkter eller tjänster,
 • tillhandahålla våra produkter och tjänster samt support avseende dessa,
 • genomföra undersökningar, reklamlotterier, tävlingar eller andra kampanjaktiviteter;
 • marknadsföra våra produkter och tjänster, men inte begränsat till, via reklam via e-post, nyhetsbrev eller annat material,
 • anpassa din upplevelse på våra webbplatser eller anpassa våra produkter eller tjänster,
 • slutföra nödvändiga finansiella transaktioner;
 • utföra återtagandeåtgärder;
 • utföra statistikanalyser;
 • följa lagstiftning eller domstolsbeslut;
 • försvara i, initiera eller lösa tvister eller rättsliga förfaranden och genomföra eller verkställa de överenskommelser i vilka Ergotron, eller någon av våra affärsenheter, är part.

Vi kan på annat sätt samla in, använda eller lämna ut dina personuppgifter, där insamlingen, användningen eller utlämnandet sker i enlighet med denna policy eller eventuellt avtal du har ingått med oss; eller om så krävs eller godkänts av gällande lag, inklusive utan begränsning gällande tillämpliga integritets- och dataskyddslagar, inklusive EU-förordning 2016/679 från 27 april 2016 (“Dataskyddsförordningen” eller “GDPR”) och California Consumer Privacy Act, Cal. Civ. Paragraf 1798.100 och följande.

Dela personuppgifter

Ergotron kommer inte att sälja personuppgifter som har samlats in från dess webbplatser, till försäljare av sändlistor, utan ditt uttryckliga samtycke.

Ergotron kan dela dina personuppgifter med andra affärsenheter i Ergotron. När vi delar dina personuppgifter kommer dessa andra affärsenheter i Ergotron att använda dina personuppgifter på ett sätt som överensstämmer med de syften för vilka de ursprungligen insamlades (eller som du sedermera samtyckt) i den mån detta tillåts enligt denna policy, eventuella tillämpliga integritetspolicyer för land eller webbplats, och alla tillämpliga integritets- och dataskyddslagar.

Ergotron kan även dela dina personuppgifter med tredjeparter som vi anlitar för att utföra supportjänster åt oss. Dessa tredjeparter är skyldiga att använda de personuppgifter som vi delar med dem, endast för att utföra tjänster för vår räkning och enligt våra anvisningar samt behandla dina personuppgifter strängt konfidentiellt. I en del fall kan Ergotron komma att dela dina personuppgifter med tredjeparter som samarbetar med oss för att tillhandahålla produkter och tjänster till våra kunder. Om vi delar dina personuppgifter med tredjeparter på detta sätt, är våra affärspartners skyldiga att använda dina personuppgifter på ett sätt som överensstämmer med de syften för vilka de ursprungligen insamlades (eller som du sedermera samtyckt) och endast enligt vad som är tillåtet i denna policy, i eventuella tillämpliga integritetspolicyer för land eller webbplats, och i alla tillämpliga integritets- och dataskyddslagar.

Under vissa begränsade omständigheter, om tillåtet enligt gällande lag, kan vi dela eller överföra personuppgifter till fristående tredjeparter. Vi kan exempelvis tillhandahålla personuppgifter till en tredje part (i) på din begäran; (ii) för att följa en lagbestämmelse eller domstolsbeslut; (iii) för att utreda ett eventuellt brott exempelvis identitetsstöld; (iv) i samband med försäljning, köp, samgående, omorganisation, likvidation eller upplösning av Ergotron eller affärsenhet i Ergotron; eller (v) under liknande omständigheter. Om en sådan händelse inträffar, vidtar vi lämpliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Överföringar och informationsspridning utanför USA och/eller den Europeiska unionen

En del av dina personuppgifter kan komma att överföras, lagras, bearbetas eller användas utanför USA och/eller utanför EU, av Ergotron eller av tredjepartstjänsteleverantörer. Detta kan ske om andra Ergotron-enheter eller samriskföretag har sitt säte utanför USA och/eller EU, om vi utlokaliserar vissa aktiviteter till utanför USA och/eller EU, eller om transaktioner, information, tjänster eller produkter har samband med länder utanför USA och/eller EU.

Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut till tredjepartstjänsteleverantörer vilka kan lagra dina personuppgifter i USA och/eller EU och i sådana andra länder där de parterna eller deras, eller våra, datorsystem kan finnas emellanåt, där de kan användas i syften som beskrivs i denna policy.

I förekommande fall när det krävs av tillämpliga integritets- och dataskyddslagar, vidtar vi åtgärder för att säkerställa att överföringar av personuppgifter utanför USA och/eller EU sker i enlighet med lämpliga organisatoriska och tekniska tillvägagångssätt (inklusive exempelvis enligt EU-kommissionens standardklausuler för dataöverföring eller EU-kommissionens beslut om tillräckligt skydd). När sådana parter är belägna utanför USA och/eller EU kan du ha rätt att tvinga parterna att efterleva gällande integritets- och dataskyddslagar.

Cookies och information som samlas in via våra webbplatser

En cookie är en liten textfil som lagras på en användares dator med information om användarens aktiviteter. Ergotron och våra tredjepartsannonsörer och analysföretag använder cookies och liknande tekniker på våra webbplatser för att möjliggöra att vi kan tillhandahålla våra produkter och tjänster och hjälpa till att samla in data om hur webbplatserna används, inklusive trafikanalys, spela in information om dina aktiviteter på webbplatser och ”komma ihåg” dig när du återvänder till Ergotrons webbplats. Beroende på bevarandeperioden enligt nedan kan en del cookies sparas på din dator tills du raderar dem; andra som sessions-ID-cookies, kan löpa ut när du stänger din webbläsare.

Du kan kontrollera cookies genom att konfigurera din webbläsare så att den godkänner, begränsar eller avvisar alla eller vissa cookies, eller meddelar dig när en cookie skickas till din webbläsare. Alla webbläsare är olika så se på “Hjälp”-menyn i din webbläsare om hur du ändrar cookie-inställningar. Cookies är specifika för varje webbläsare; så om du använder olika enheter eller webbläsare för att komma åt Ergotrons webbplatser måste du hantera cookies-inställningar för alla dessa olika enheter och webbläsare. Om du använder en mobil enhet för att komma åt Ergotrons webbplatser, se i instruktionshandboken eller annan hjälp/inställningar för att ta reda på hur du ställer in cookies på din enhet. Du kan komma åt Ergotrons webbplatser även om du nekade alla eller vissa cookies enligt beskrivningen ovan. Möjligheten att använda en del funktioner eller delar av Ergotrons webbplatser kan dock begränsas eller webbplatserna kanske inte fungerar som avsett, och vi kan eventuellt inte tillhandahålla vissa produkter eller tjänster. Se i avsnittet “Onlinespårning och dina val” nedan för mer information om hur Ergotrons webbplatser kan reagera på dina webbläsarinställningar. Vi kontrollerar inte användningen av cookies från tredjeparter. Se i avsnittet “Tredjepartsannonsörer och analysföretag” nedan och gå igenom integritetspolicyer för var och en av tredjepartsannonsörerna och analysföretagen för mer information om cookies från tredje part.

Ytterligare information om hur Ergotron bearbetar information som har samlats in via våra webbplatser finns i Information om cookies.

Tredjepartsannonsörer och analysföretag

Annonser som visas på Ergotrons webbplatser kan komma att levereras till användare via tredjepartsannonsörer, exempelvis Google. Vi samarbetar med tredjepartsannonsörer i syfte att rikta våra annonser på Ergotrons webbplatser och därmed kan vi komma att dela information om användares användning av Ergotrons webbplatser, med dessa annonsörer. Vi använder tredjepartsannonsörer och analysföretag exempelvis Google Analytics, för att samla in information om Ergotrons webbplatsanvändning och användare av våra webbplatser, inklusive information om demografi och intressenivåer. Våra annonsörer och analysföretag använder cookies och spårningspixlar för att samla in information om demografi och intressenivåer samt användningsinformation från användare som besöker Ergotrons webbplatser, inklusive, men inte begränsat till, information om vilka sidor användare börjar och slutar surfa på Ergotrons webbplatser, vilka sidor och annonser användare visar och besöker på Ergotrons webbplatser och vilka artiklar användare köper. Med cookies och spårningspixlar kan annonsörer och analysföretag identifiera en användare när denne besöker Ergotrons webbplatser, men även när en användare besöker andra webbplatser. Våra annonsörer och analysföretag använder informationen de samlar in från Ergotrons webbplatser och andra webbplatser, för att profilera användare så att relevanta annonser visas samt dela med oss och andra webbplatsoperatörer, information om användare. Vi länkar inte information som vi får från våra analyspartners med personligt identifierbar information. Mer information om Googles användning av cookies och insamling och användning av information finns i Googles Sekretesspolicy. Om du vill välja bort Google Analytics-spårning går du till Google Analytics och ändrar inställningarna.

Onlinespårning och dina val

Som nämnts ovan använder vi cookies, spårningspixlar och andra spårningsmetoder för att spåra information om webbplatsanvändning. Du kan ta bort och inaktivera cookies och andra verktyg för spårning och inspelning, i inställningarna i din webbläsare eller på din mobila enhet. Detta kan påverka din upplevelse av att använda Ergotrons webbplatser och kan göra att vissa funktioner och områden inte blir tillgängliga för dig. Många annonsföretag är även medlemmar i NAI eller DAA och ger dig möjlighet att välja bort de branschsidorna på networkadvertising.org/choices och aboutads.info/choices.

“Do Not Track”-signaler

En del webbläsare innehåller en “Do Not Track”-funktion som signalerar för webbplatser som du besöker att du inte vill att aktiviteter online spåras. Eftersom webbläsare kommunicerar “Do Not Track”-signaler på olika sätt, varken tolkar, svarar på eller ändrar Ergotrons webbplatser sin praxis när de tar emot “Do Not Track”-signaler.

Ergotrons webbplatser kan innehålla länkar till webbplatser som inte ägs av Ergotron. Dessa länkar tillhandahålles endast som information och innebär inte på något sätt att Ergotron godkänner aktiviteterna eller innehållet på dessa webbplatser, inte heller något samband med deras återförsäljare. Ergotron har ingen kontroll över dessa webbplatser och ansvarar inte för innehåll, säkerhet eller sekretessmetoder på dessa webbplatser och deras ägare. Vi uppmanar dig att granska integritetspolicyn som anslås på de webbplatser du besöker, innan du använder webbplatsen eller tillhandahåller dina personuppgifter.

Bevarande av personuppgifter

Ergotron kan behålla personuppgifterna som samlas in på Ergotrons webbplatser så länge det är nödvändigt för att tillhandahålla tjänster, produkter och information som du begär eller som är obligatoriskt eller tillåts enligt lag (t.ex. preskription). Om dina personuppgifter inte längre krävs för de syften som de har insamlats för och vi inte har någon rättslig skyldighet att behålla de personuppgifterna, tar vi bort dem från våra system och förstör alla registreringar av dem.

Barn och föräldrar

Ergotron varken begär eller samlar in personuppgifter från eller om barn på dess webbplatser med undantag för när så föreskrivs i tillämplig lagstiftning. Om du är under 18 år, skicka inte personuppgifter via våra webbplatser utan uttryckligt medgivande och deltagande av en förälder eller målsman. Om ditt barn har skickat personuppgifter och du vill begära att sådana personuppgifter ska raderas från våra register, kan du göra det genom att kontakta oss på adressen nedan.

Val om dina personuppgifter

Granska och begära ändringar i dina personuppgifter

Du kan använda ditt konto för att visa, ändra eller ta fram vissa personuppgifter som vi har samlat in och som är kopplade till ditt konto. Om du vill granska eller begära ändringar i någon del av dina personuppgifter, kontakta oss såsom beskrivs i avsnittet “Kontakta oss” nedan.

Marknadsföringsmaterial

Om du inte längre vill ta emot e-postmeddelande från oss, klicka på länken för avprenumeration i sidfoten i e-postmeddelanden från oss. Du kan även skicka en begäran till oss såsom beskrivs i avsnittet “Kontakta oss” nedan.

Dina rättigheter – Endast Europeiska unionen

Om du är medborgare i ett EU-land gäller följande för dig:

Rätt till åtkomst till personuppgifter

Du har rätt att få tillgång till personuppgifter som vi har samlat in om dig. Om du begär tillgång till dina personuppgifter, ger vi dig normalt tillgång till dem. Det kan dock finnas juridiska eller administrativa orsaker till att du nekas tillgång. Om vi nekar dig tillgång till dina personuppgifter kommer vi att ange skälen till detta om lagen så kräver.

Rätt att korrigera personuppgifter

Du kan få tillgång till och korrigera delar av dina personuppgifter via våra webbplatser genom att kontakta oss via telefon eller e-post med kontaktuppgifterna nedan.

Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att alla personuppgifter vi samlar in och använder är korrekta, fullständiga och uppdaterade. För att säkerställa detta behöver du ange begärda personuppgifter om dig själv som är sanna, korrekta och fullständiga och se till att de hålls uppdaterade avseende sannfärdighet, korrekthet, aktualitet och fullständighet. Vänligen tala om för oss, genom att kontakta oss på något av de sätt som beskrivs i denna policy, om något har ändrats i de personuppgifter som du lämnade till oss, om du tror att dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga, så korrigerar vi informationen.

Rätt att begränsa vår användning av personuppgifter

Du har rätt att be oss ange en begränsning för vår användning av dina personuppgifter om något av följande gäller dig:

 • Du bestrider korrektheten i den information som vi har samlat in om dig, medan vi verifierar korrektheten;
 • Vi har använt din information på ett olagligt sätt, men du begär att vi ska begränsa dess användning i stället för att radera den;
 • Vi behöver inte längre informationen för det syfte som vi samlade in den för, men du behöver den för ett juridiskt ärende eller
 • Du har invänt mot att vi använder din information medan vi kontrollerar om våra legitima grunder åsidosätter din rätt att invända.

Rätt att invända mot vår användning av personuppgifter

Du har rätt att invända mot vår användning av dina personuppgifter då vårt syfte för användning av dem baseras på våra legitima intressen eller ditt samtycke (hellre än när syftet för användning av dem är att uppfylla en förpliktelse gentemot dig enligt ett avtal med oss).

s

Rätt att begära att personuppgifter raderas

Du kan be oss radera dina personuppgifter i följande fall:

 • Vi behöver inte längre uppgifterna för de syften för vilka de ursprungligen insamlades;
 • Vi har använt dem utan laglig grund;
 • Vi är skyldiga att radera dem för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter som vi omfattas av;
 • Vi behöver ditt samtycke för att använda uppgifterna och du drar tillbaka ditt samtycke;
 • Du invänder mot att vi behandlar dina personuppgifter där vår rättsliga grund för att göra det är våra legitima intressen och det inte finns någon tvingande rättslig grund för behandling.

Denna rätt är dock inte absolut. Även om du begär att information ska raderas kan vi behöva behålla viss information för rättsliga eller administrativa syften, exempelvis registerhållning, hantering av krav på möjlighet att välja bort (opt-out), fastställa rättsligt försvar eller rättsliga yrkanden, eller upptäcka bedrägliga aktiviteter.

Om du utövar din giltiga rätt att få dina personuppgifter raderade, tänk på att tredjeparter, till vilka uppgifterna har gjorts tillgängliga, kanske inte raderar dessa uppgifter omedelbart och att raderade uppgifter kan finnas kvar i säkerhetskopior under en rimlig tidsperiod (men är inte tillgängliga för andra).

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att begära en kopia av dina personuppgifter och/eller begära att de ska överföras till en annan leverantör som du väljer, där den rättsliga grunden för behandlingen är (i) (a) ett avtal eller (b) ditt samtycke och (ii) på automatiserad väg. Notera att sådan begäran kan begränsas endast till de personuppgifter du har tillhandahållit som vi innehar vid det givna tillfället och omfattas av relevanta lagstadgade krav och undantag, inklusive metoder för identitetsverifiering.

Rätt att göra invändningar

Om du har frågor eller invändningar mot hur vi behandlar dina personuppgifter, kontakta oss såsom beskrivs i avsnittet “Kontakta oss” nedan så ska vi göra vårt bästa för att besvara frågor och lösa problem till din belåtenhet.

Om du inte är nöjd med vårt svar eller hur vi behandlar dina personuppgifter enligt denna policy, har du även rätt att framför klagomål till en dataskyddsmyndighet eller behörig domstol. Om du är bosatt inom den Europeiska unionen, se en lista över nationella myndigheter för dataskydd här.

Begränsningar av insamling, användning och spridning av personuppgifter

När Ergotron samlar in personuppgifter på en Ergotron-webbplats kan Ergotron i den utsträckning som anges i tillämplig lag:

 • samla in, använda, sprida och överföra dina personuppgifter endast efter ditt samtycke när så krävs, beroende på känsligheten i personuppgifterna, lagstadgade krav, direkt marknadsföring av tredje part och andra faktorer. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke utan att detta påverkar behandlingen enligt gällande regler baserat på samtycke före återkallandet;
 • samla in dina personuppgifter endast för specifika, begränsade och berättigade syften. Den information som vi samlar in skall vara relevant, lämplig och inte omfatta mer än vad som är nödvändigt för de syften för vilka de ursprungligen insamlades;
 • behandla dina personuppgifter på ett sätt som är förenligt med syftet för vilka de ursprungligen insamlades eller som du uttryckligen har samtyckt till;
 • vidta kommersiellt rimliga steg för att säkerställa att dina personuppgifter är tillförlitliga för avsedd användning, är korrekta, fullständiga och när så är nödvändigt, hålls uppdaterade;
 • inte använda dina personuppgifter för direkt marknadsföring av Ergotron utan att ge dig möjlighet att neka till användningen av dina personuppgifter “opt-out”; och,
 • vidta lämpliga åtgärder, genom avtal eller på annat sätt, för att tillhandahålla lämpligt tekniskt och organisatoriskt skydd för personuppgifter som vi samlar in och använder för personuppgifter som lämnas ut till tredje part eller överförs till annat land, inklusive överföringar inom Ergotron.

Den rättsliga grunden för att samla in och använda dina personuppgifter beror på personuppgifterna i fråga och det särskilda sammanhang under vilket vi samlar in, beskrivet nedan.

Syfte Rättslig grund Relevanta personuppgifter

Kommunicera med dig och tillhandahålla information om produkter eller tjänster

Ergotrons berättigade intressen: tillåta Ergotron att marknadsföra dess produkter och tjänster och få kontakta prospekts och kunder

 • Namn
 • E-postadress
 • Adress
 • Telefonnummer

Tillhandahålla våra produkter och tjänster såväl som support i relation till dessa

Nödvändigt för fullgörande av avtal

 • Namn
 • E-postadress
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Kreditkortsnummer (vid försäljning)

Genomföra undersökningar, reklamlotterier, tävlingar eller andra kampanjaktiviteter

Ergotrons berättigade intressen: möjliggöra för Ergotron att förbättra kundrelationer och marknadsföringsevenemang för att öka kunders lojalitet och dra till sig nya kunder

 • Namn
 • E-postadress
 • Adress
 • Telefonnummer

Marknadsföra våra produkter och tjänster, men inte begränsat till, via reklam i e-post, nyhetsbrev eller annat material

Ergotrons berättigade intressen: möjliggöra för Ergotron att förbättra kundrelationer och marknadsföringsevenemang för att öka kunders lojalitet och dra till sig nya kunder

 • Namn
 • E-postadress
 • Adress
 • Telefonnummer

Anpassa din upplevelse på våra webbplatser eller anpassa våra produkter eller tjänster

Ergotrons berättigade intresse: tillhandahålla en kundupplevelse som är anpassad till dina intressen
 
Samtycke enligt angivet i Meddelande om cookies

 • E-postadress

Utföra nödvändiga finansiella transaktioner

Nödvändigt för iakttagande av rättsliga skyldigheter

 • Namn
 • E-postadress
 • Adress
 • Telefonnummer

Utföra återtagandeåtgärder

Nödvändigt för iakttagande av rättsliga skyldigheter

 • Namn
 • E-postadress
 • Adress
 • Telefonnummer

Utföra statistikanalyser

Ergotrons berättigade intresse: möjliggöra för Ergotron att bättre förstå sina kunders behov, vanor och önskemål för att förbättra våra produkter och din upplevelse

 • Namn
 • E-postadress
 • Adress
 • Telefonnummer

Följa lagstiftning eller domstolsbeslut

Nödvändigt för iakttagande av rättsliga skyldigheter

 • Namn
 • E-postadress
 • Adress
 • Telefonnummer

Försvara i, initiera eller lösa tvister eller rättsliga förfaranden och genomföra eller verkställa de överenskommelser i vilka Ergotron, eller någon av våra affärsenheter, är part

Ergotrons berättigade intresse: möjliggöra för Ergotron att försvara och göra sina rättigheter gällande

 • Namn
 • E-postadress
 • Adress
 • Telefonnummer

Meddelande till personer bosatta i Nevada

Enligt lagstiftningen i Nevada kan personer bosatta i Nevada välja att vissa typer av personuppgifter inte ska få säljas. Med vissa undantag definierar lagstiftningen i Nevada “sälja” som utbyte av vissa typer av personuppgifter mot betalning till en person som sedan kan licensiera eller sälja informationen vidare. Vi säljer för närvarande inte personuppgifter enligt definitionen i Nevadas lagstiftning. Om du däremot är bosatt i Nevada kan du trots detta lämna in en verifierad begäran att neka försäljning av personuppgifter (opt-out) och vi kommer att registrera dina anvisningar och ta hänsyn till dem i framtiden om vår policy ändras. Opt-out-förfrågningar kan skickas till [email protected].

Meddelande till personer bosatta i Kalifornien

California Consumer Privacy Act (“CCPA”) kräver att vi tillhandahåller personer bosatta i Kalifornien med en integritetspolicy som innehåller en omfattande beskrivning av våra tillvägagångssätt online och offline angående insamling, användning, spridning och försäljning av personuppgifter och rättigheter för personer bosatta i Kalifornien avseende deras personuppgifter.

I CCPA definieras “personuppgifter” som information som identifierar, relaterar till, beskriver, kan associeras med, eller som rimligen kan länkas, direkt eller indirekt, till en konsument eller ett hushåll. Personuppgifter inkluderar inte information som är offentligt tillgänglig, avidentifierad eller sammanställd. I avsnittet“ Meddelande till personer bosatta i Kalifornien” följer referenser till “personuppgifter” denna definition till skillnad från hur vi använder den frasen i andra delar av denna policy.

Rätt att få tillgång till insamlade, utlämnade eller sålda personuppgifter

Dina rättigheter

Om du är bosatt i Kalifornien har du rätt att begära att vi meddelar vilka personuppgifter vi har samlat in om dig under den 12-månadersperiod som föregår din begäran.  Denna rättighet inkluderar rätten att begära någon eller alla av följande:

 • Specifika delar av personuppgifter som vi har samlat in om dig;
 • Kategorier av personuppgifter som vi har samlat in om dig;
 • Kategorier av källor från vilka personuppgifter har samlats in;
 • Kategorier av personuppgifter som vi har sålt (om tillämpligt) eller lämnat ut i affärssyfte, om dig;
 • Kategorier av tredje part till vilka personuppgifter har sålts (om tillämpligt) eller lämnats ut i affärssyfte; och
 • Det affärsmässiga eller kommersiella syftet för att samla in eller, om tillämpligt, sälja personuppgifter.

CCPA definierar “sälja” som sälja, hyra ut, utge, lämna ut, sprida, göra tillgänglig, överföra eller på annat sätt muntligt kommunicera, skriftligt eller elektroniskt eller på andra sätt, personuppgifterna för en person bosatt i Kalifornien till ett annat företag eller en tredje part mot betalning eller annan form av gottgörelse.

Så här skickar du en begäran om att få tillgång till registerutdrag

Du kan skicka en begäran om att få tillgång till registerutdrag via vårt interaktiva webbformulär, via e-post till [email protected] eller genom att ringa oss på +46 850513597.

Vår process för att verifiering av en begäran om tillgång till registerutdrag

Om vi fastställer att din begäran utgör ett undantag, meddelar vi dig om vårt beslut. Om vi fastställer att din begäran inte utgör något undantag, kommer vi att uppfylla din begäran efter identifiering av din identitet och, i den mån det är tillämpligt, identiteten för den person som är bosatt i Kalifornien, för vars räkning du gör sådan begäran. Vår verifieringsprocess kan variera beroende på om du har ett lösenordsskyddat konto hos oss eller inte.

Om du har ett lösenordsskyddat konto kan vi verifiera din identitet med befintliga autentiseringsmetoder tillgängliga på ditt konto. Innan dina personuppgifter lämnas ut ber vi dig bestyrka din identitet igen avseende det kontot.

Om du inte har ett lösenordsskyddat konto eller om du är kontoinnehavare men vi misstänker bedräglig eller skadlig aktivitet på ditt konto, kommer vi att verifiera din identitet på följande sätt:

Begära att få veta kategorier av personuppgifter: Vi kommer att verifiera din identitet till en “rimlig grad av säkerhet” genom att verifiera minst två datapunkter som du tidigare tillhandahållit och som vi har fastställt vara tillförlitliga i syfte att verifiera identiteter.

Begäran att få tillgång till vissa personuppgifter: Vi kommer att verifiera din identitet till en “rimlig hög grad av säkerhet” genom att verifiera minst tre uppgifter som du tidigare tillhandahållit och som vi har fastställt vara tillförlitliga i syfte att verifiera identiteter. Dessutom kommer du ombes att skicka en undertecknad förklaring där du på heder och samvete försäkrar att du är den individ vars personuppgifter begärs.

Insamling av personuppgifter

I tabellen nedan visas de kategorier av personuppgifter som vi har samlat in, kategorier av källor från vilka de uppgifterna samlades in och tredjeparters kategorier med vilka vi har delat de personuppgifterna under de 12 månader som föregick ikraftträdandedatumet för denna policy.

Kategorier av insamlade personuppgifter Kategorier av källor från vilka personuppgifter samlades in Affärsyfte eller kommersiellt syfte för insamlingen Kategorier av tredjeparter med vilka vi delar personuppgifter

Namn, postadress

Kund

 • Administrations- eller servicekonton
 • Behandla eller verkställa beställningar och transaktioner
 • Behandla betalningar
 • Tillhandahålla annonserings- eller marknadsföringstjänster
 • Tillhandahålla kundservice
 • Tillhandahålla finansiering
 • Verifiera kundinformation
 • Möjliggöra eller utföra, direkt eller indirekt, en kommersiell transaktion

Affärspartners för att tillhandahålla tjänster till dig (exempelvis installerare, återförsäljare och distributörer)
Offentliga enheter
Screening-tjänster enligt begränsad lista (exempelvis Visual Compliance)

E-postadress

Kund

 • Administrations- eller servicekonton
 • Behandla eller verkställa beställningar och transaktioner
 • Tillhandahålla annonserings- eller marknadsföringstjänster
 • Tillhandahålla kundservice
 • Verifiera kundinformation
 • Möjliggöra eller utföra, direkt eller indirekt, en kommersiell transaktion
 

Telefonnummer

Kund

Samma som ovan

Samma som ovan

Kreditkorts- eller betalkortsnummer

Kund

 • Behandla eller verkställa beställningar och transaktioner
 • Behandla betalningar
 • Tillhandahålla kundservice
 • Tillhandahålla finansiering
 • Möjliggöra eller utföra, direkt eller indirekt, en kommersiell transaktion
 

Kontonamn

Kund

 • Administrations- eller servicekonton
 • Behandla eller verkställa beställningar och transaktioner
 • Tillhandahålla kundservice
 • Verifiera kundinformation
 • Möjliggöra eller utföra, direkt eller indirekt, en kommersiell transaktion
 

Cookies, sändare, pixeltaggar, mobila annonsidentifierare eller annan liknande teknik; internetprotokolladress

Kund

 • Granskning relaterad till en aktuell interaktion med kunden och tillhörande transaktioner, inklusive, men inte begränsat till, räkning av annonsvisningar för unika besökare
 • Felsöka för att identifiera och reparera fel som påverkar befintlig avsedd funktion
 • Identifiera säkerhetsincidenter, skydda mot skadlig, otillbörlig, bedräglig eller olaglig aktivitet och lagföra de som ansvarar för den aktiviteten
 • Tillhandahålla annonserings- eller marknadsföringstjänster
 • Tillhandahålla analystjänster

 • Dataanalysleverantörer
 • Annonseringsnätverk

*Se avsnittet “Cookies” ovan för mer information om vår användning av cookies.


Kundnummer, unik pseudonym eller användaralias; annan onlineidentifierare

Kund

Samma som ovan
 

Information angående kunders interaktion med webbplats, program eller annons

Kund

 • Granskning relaterad till en aktuell interaktion med kunden och tillhörande transaktioner, inklusive, men inte begränsat till, räkning av annonsvisningar för unika besökare
 • Identifiera säkerhetsincidenter, skydda mot skadlig, otillbörlig, bedräglig eller olaglig aktivitet och lagföra de som ansvarar för den aktiviteten
 • Tillhandahålla annonserings- eller marknadsföringstjänster
 • Tillhandahålla analystjänster
 

Kommersiell information (register över köpta, erhållna eller planerade produkter eller tjänster; historik över köp eller förbrukning eller tendenser)

Kund

Samma som ovan
 

Anställningsinformation

Kund

 • Tillhandahålla finansiering
 • Möjliggöra eller utföra, direkt eller indirekt, en kommersiell transaktion
 

Spridning eller försäljning av personuppgifter

Vi har inte sålt några personuppgifter till tredje part under de 12 månader som föregår ikraftträdandedatumet för denna policy.

Nedanstående är en lista över kategorier av personuppgifter som vi har lämnat ut i affärssyfte under de 12 månader som föregår ikraftträdandedatumet för denna policy:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Cookies, sändare, pixeltaggar, mobila annonsidentifierare eller annan liknande teknik
 • Internetprotokolladress

Vi säljer inte personuppgifter för minderåriga under 16 år utan uttryckligt godkännande.

Rätt att begära att personuppgifter raderas

Dina rättigheter

Om du är bosatt i Kalifornen har du rätt att begära att vi raderar personuppgifterna om dig som vi har samlat in eller lagrar. Ett företag behöver dock inte tillmötesgå en begäran om att radera om det är nödvändigt för företaget att lagra personuppgifterna för att exempelvis utföra en transaktion, identifiera säkerhetsincidenter, uppfylla sina rättsliga skyldigheter eller på annat sätt använda personuppgifter, internt, på lagligt sätt och förenligt med den kontext i vilken konsumenten tillhandahöll informationen.

Så här skickar du en begäran om radering

Du kan skicka en begäran om radering via vårt interaktiva webbformulär, via e-post till [email protected] eller genom att ringa oss på +46 850513597.

Om du skickar begäran om radering online ombeds du bekräfta separat att du vill att dina personuppgifter raderas.

Vår process för verifiering av en begäran

Om vi fastställer att din begäran utgör ett undantag, meddelar vi dig om vårt beslut. Om vi fastställer att din begäran inte utgör något undantag, kommer vi att uppfylla din begäran efter identifiering av din identitet och, i den mån det är tillämpligt, identiteten för den person som är bosatt i Kalifornien, för vars räkning du gör sådan begäran. Vår verifieringsprocess kan variera beroende på om du har ett lösenordsskyddat konto hos oss eller inte.

Om du har ett lösenordsskyddat konto kan vi verifiera din identitet med befintliga autentiseringsmetoder tillgängliga på ditt konto. Innan dina personuppgifter raderas ber vi dig bestyrka din identitet igen avseende det kontot.

Om du inte har ett lösenordsskyddat konto, eller om du är kontoinnehavare men vi misstänker bedräglig eller skadlig aktivitet på ditt kontot, kommer vi att verifiera din identitet antingen till en “rimlig grad av säkerhet” eller en “rimlig hög grad av säkerhet” beroende på känsligheten hos personuppgifterna och risken för eventuell skada för dig genom obehörig radering.

Vi kommer att verifiera din identitet till en “rimlig grad av säkerhet” genom att verifiera minst två datapunkter som du tidigare tillhandahöll oss och vilka vi har fastställt vara tillförlitliga i syfte att verifiera identiteter.

Vi kommer att verifiera din identitet till en “rimlig hög grad av säkerhet” genom att verifiera minst tre delar av de personuppgifter som du tidigare tillhandahöll och vilka vi har fastställt vara tillförlitliga i syfte att verifiera identiteter. Dessutom kommer du ombes att skicka en undertecknad förklaring där du på heder och samvete försäkrar att du är den individ vars personuppgifter begärs.

Rättighet att neka till (opt-out) försäljning av personuppgifter

Om du är bosatt i Kalifornien har du rätt att begära att ett företag som säljer (eller kan komma att sälja i framtiden) dina personuppgifter, ska sluta sälja dina personuppgifter och avstå från att göra så i framtiden.

CCPA definierar “sälja” som sälja, hyra ut, utge, lämna ut, sprida, göra tillgänglig, överföra eller på annat sätt muntligt kommunicera, skriftligt eller elektroniskt eller på andra sätt, personuppgifterna för en person bosatt i Kalifornien till ett annat företag eller en tredje part mot betalning eller annan form av gottgörelse.

Vi säljer inte personuppgifter, varken nu eller senare, enligt definitionen i CCPA.

Rätten till ickediskriminering i utövande av integritetsrättigheter för person bosatt i Kalifornien

Vi kommer inte att vara diskriminerande mot personer som är bosatta i Kalifornien om de utövar någon av rättigheterna enligt CCPA såsom beskrivs i avsnittet “Meddelande till personer bosatta i Kalifornien.” Vi kommer därför inte att neka varor eller tjänster till sådan person som är bosatt i Kalifornien; debitera olika priser eller avgifter för varor eller tjänster, inklusive vid utnyttjande av rabatter eller andra förmåner eller besluta om påföljder; tillhandahålla en annan nivå eller kvalitet på varor eller tjänster till den person som är bosatt i Kalifornien; eller föreslå att den bosatta i Kalifornien får ett annat pris eller annan avgift för varor eller tjänster eller annan nivå eller kvalitet på varor eller tjänster. Vi får dock debitera en person bosatt i Kalifornien ett annat pris eller annan avgift eller tillhandahålla en annan nivå eller kvalitet på varor eller tjänster, om den skillnaden är rimlig i förhållande till värdet som vi tillhandahålls tack vare individens uppgifter.

Behöriga agenter

Personer bosatta i Kalifornien kan använda en behörig agent för att skicka en begäran om att få tillgång till registerutdrag eller begära att uppgifter raderas, för din räkning.

Om du använder en behörig agent för att skicka en begäran om att få tillgång till registerutdrag eller begära att uppgifter raderas, kan vi komma att kräva att (1) den behöriga agenten tillhandahåller bevis på ditt skriftliga tillstånd och (2) du verifierar din identitet direkt för oss. Dessa krav gäller inte om du har gett den behöriga agenten fullmakt att företräda dig enligt California Probate Code, avsnitten 4000 till 4465.

Shine the Light Law

Vi lämnar inte ut personuppgifter som vi har samlat in via vår webbplats eller via våra tjänster till tredjeparter för deras direktmarknadssyften.  Vi har därför inte några förpliktelser enligt California Civil Code paragraf 1798.83.

Ändringar i denna policy eller i vår integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att när som helst och utan föregående meddelande, uppdatera eller ändra i denna policy genom att anslå den reviderade versionen av denna policy på våra Ergotron-webbplatser. Om sådana ändringar är väsentliga kommer vi att meddela dig om dessa innan de träder i kraft.

Accessibility

Vi är skyldiga att säkerställa att personer med funktionshinder kan få tillgång till denna policy. Om du vill komma åt denna policy i ett alternativt format, kontakta oss såsom beskrivs nedan.

Kontakta oss

Om du vill kontakta oss angående vår integritetspolicy och/eller vill att vi upphör med att använda dina personuppgifter, kontakta oss på följande adress:

Utanför Europeiska unionen:
Ergotron, Inc.
Attention: Legal Department
1181 Trapp Road
St. Paul, MN 55121
[email protected]
Inom Europeiska unionen:
Ergotron Europe
Attention: Privacy
Stationsstraat 77H
3811 MH Amersfoort
Netherlands
[email protected]

Om du inte är nöjd med vårt svar eller hur vi behandlar dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy, kan du även ha rätt att framföra ett klagomål hos en dataskyddsmyndighet eller behörig domstol. Om du är bosatt inom den Europeiska unionen, se en lista över nationella myndigheter för dataskydd här.

Denna notis reviderades senast den 10 oktober 2023.