Skip to main content

Arbetsplatsplanerare

Kalkylator för bordshöjd

Ställ in en ergonomisk arbetsplats baserat på antropometriska data från BIFMA G1-standarden. Klicka på din längd och följ stegen för att placera utrustningen på det sätt som är optimalt för dig. Värden avrundas till närmaste hela tal.

  • Mät bildskärmens höjd från golvet till översta delen av skärmen som ska vara i ögonhöjd
  • Använder du progressiva glasögon? Sänk skärmen ca 15 cm, vinkla den uppåt 30° till 40° och ställ in den ca 40 cm från ögonen
  • Måtten är baslägen. Om hållningen förändras flyttar du utrustningen

1) Klicka på din längd

2) Notera värden som visas nedan - Utskriftsbart kalkylblad

Hur du placerar bildskärm och tangentbord
50–75 cm
10°–20°
Din längd
Skärms
höjd
Skärms
höjd
Tangentbords
höjd
Tangentbords
höjd
Sits
höjd
Justering

3) Installera och justera komponenterna till den mobila arbetsplatsen inom några centimeter från värdena