Skip to main content

Arbetsplatsplanerare

Kalkylator för bordshöjd

Ställ in en ergonomisk arbetsplats baserat på antropometriska data från BIFMA G1-standarden. Klicka på din längd och följ stegen för att placera utrustningen på det sätt som är optimalt för dig. Värden avrundas till närmaste hela tal.

1) Klicka på din längd

2) Notera värden som visas nedan - Utskriftsbart kalkylblad

Hur du placerar bildskärm och tangentbord
50–75 cm
10°–20°
Din längd
Skärms
höjd
Skärms
höjd
Tangentbords
höjd
Tangentbords
höjd
Sits
höjd
Justering

3) Installera och justera komponenterna till den mobila arbetsplatsen inom några centimeter från värdena