Skip to main content

De nieuwe betekenis van welzijn op het werk

Als gevolg van de COVID-19 lockdowns zijn de werkomgevingen geëvolueerd met een groeiend aantal werknemers die full-time op afstand werken en hybride werknemers. Om de impact op de werknemers van deze monumentale verschuiving te begrijpen, hebben we 600 werknemers en 600 HR-managers in vier landen geïnterviewd.

Get the message out! This infographic is free to use on any web site with attribution per Creative Commons Attribution 3.0 Unported License. A poster is also available as a PDF download.

De nieuwe betekenis van welzijn op het werk