Skip to main content

Den nya betydelsen av välbefinnande på jobbet

Som ett resultat av covid-19-nedstängningen har arbetsmiljön utvecklats med ett växande antal heltidsanställda som jobbar på distans eller i en hybrid av kontorsarbete och hemarbete. För att förstå effekten av denna monumentala förändring för anställda har vi frågat 600 anställda och 600 HR-chefer i fyra länder.

Get the message out! This infographic is free to use on any web site with attribution per Creative Commons Attribution 3.0 Unported License. A poster is also available as a PDF download.

The new meaning of well-being