Skip to main content

Milieuverantwoord

Onze voetafdruk verminderen terwijl we groeien

Dankzij onze toewijding aan kwaliteit kan ons bedrijf zelfs terwijl het groeit de milieuvoetafdruk verkleinen door gebruik te maken van innovatie en slimme efficiëntie-verbeteringen.

Ergotron draagt bij

Elimineren van giftige materialen

Producten voldoen aan alle internationale milieuvoorschriften met betrekking tot ontwerp, fabricage en verpakking
Resultaat: RoHS-conformiteit garandeert dat lood, cadmium en andere giftige stoffen uit het productieproces worden verwijderd

Actief terughalen & recyclen

Alle schrootproducten worden gedemonteerd en bedrijfsafval wordt gesorteerd voor zo efficiënt mogelijke recycling
Resultaat: meer dan 90% afvalreductie door het recyclen, hergebruiken en composteren van materialen.

Continue efficiëntieverbeteringen

Aantoonbare toewijding aan best-practiceprocedures op het gebied van milieubeheer
Resultaat: Kwaliteitscontrolesystemen en -procedures zijn ISO 14001:2015 gecertificeerd in onze vestiging in China en voldoen aan de eisen in onze vestigingen in de VS en Nederland

Laat ons helpen met jouw groene initiatieven

Verminder toekomstige aankopen

Het is ons beleid om professionele producten te maken die veilig en duurzaam zijn. Onze in hoogte verstelbare producten worden blootgesteld aan prestatietesten die zwaarder zijn dan de testen in de sector en in tegenstelling tot bij concurrerende producten kunt u verwachten dat de 10.000e beweging van onze LX-arm net zo gemakkelijk en betrouwbaar is als de eerste.

Onze flexibel inzetbare producten blijven bruikbaar als nieuwe medewerkers een werkplek betrekken, computerhardware wordt ge-upgrade, of als een werkruimte wordt veranderd. Producten met een lange gebruiksduur zijn milieuvriendelijker en bieden een hoge ROI. Indien nodig kunnen Ergotron producten worden gerepareerd en er zijn onderdelen verkrijgbaar voor onderhouds- en servicewerkzaamheden. Neem contact op met ons Klantenservice-team voor meer informatie, of bekijk onze Servicepakketten voor ondersteuning die de volledige levenscyclus van het product beslaat.

Duurzaam bouwen

Bij het creëren van efficiënte werkomgevingen is het belangrijk om de ruimte optimaal te gebruiken waardoor de gebruikersinteractie met de apparatuur wordt verbeterd. Wat betreft duurzaam bouwen voldoen onze producten aan de criteria voor certifcering. Onze zeer aanpasbare en ruimtebesparende producten kunnen helpen bij het verkrijgen van de LEED-CI-, -NC- en -EB-punten van de Amerikaanse Green Building Council of bij het verdienen van Green Star-punten zoals vastgesteld door de Australische Green Building Council, door het implementeren van een uitgebreid ergonomieprogramma.

De visie van Ergotron op het milieu

Milieunalevingsindex voor Ergotron producten

  Regelgeving Ergotron prestatie
Gevaarlijke materialen
EU RoHS (2011/65/EU) richtlijn beperkt het gebruik van lood, cadmium, kwik, zeswaardig chroom, PBB, PBDE en andere stoffen: Meer informatie

100% naleving
Duurzaam bouwen
Green Star richtlijn van het Australische Green Building Council (GBCA) voor het toepassen van duurzame bouwmethodes

In aanmerking komende producten voldoen aan de criteria van de GBCA
Accu's
EU accurichtlijn (2006/66/EC) beperkt het gebruik van kwik en cadmium in accu's en omschrijft de vereisten voor etikettering en recycling

100% naleving
Elektronische apparaten
EU WEEE-richtlijn (2012/19/EU) vereist het beheer van inzamelen en verwerken (inclusief recyclen) van elektrische producten: Meer informatie

100% naleving
REACH
De EU-verordening REACH (1907/2006) inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen garandeert een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu

100% naleving
Verpakking
EU-richtlijn (94/62/EC) voor het verminderen van verpakkingen en verpakkingsafval

100% naleving
Recycling
Bedrijfsinitiatief met betrekking tot fabricage en afvalbeheer

>90% van het mogelijke afval wordt niet weggegooid

Recycling van grondstoffen

Zie hieronder de demontagegidsen voor enkele van onze belangrijkste productgroepen voor ondersteuning bij recycling. Producten zijn te demonteren met standaard gereedschap en er is geen speciale training vereist. Ter aanvulling is op aanvraag documentatie beschikbaar over end-of-life mogelijkheden.