Skip to main content

COVID-19-resurser

Återgå till kontoret, stanna hemma

Som hjälp för dig i dessa fortsatt osäkra tider hittar du nedan resurser så att du och ditt team kan arbeta bekvämt, produktivt och säkert under kommande veckor och månader.

Trygga och säkra samhällen

Med föränderliga förhållningsregler om hur man bäst skyddar sig, kan företag och organisationer behöva ta till nya sätt för att bibehålla en trygg och säker arbetsmiljö. Med vår vagn för temperaturscanning möjliggör för snabba temperaturkontroller i utrymmen där människor samlas, exempelvis i kontorsbyggnader, i kollektivtrafiken, i sportanläggningar och i andra offentliga miljöer.

  • Kameran för temperaturscanning kan smidigt flyttas omkring tack vare den mobila plattformen; kameran monteras framåt eller bakåt för att säkerställa sekretess
  • Batterier med hot swap-kapabilitet eller inbyggda batterier för oavbrutna arbetsflöden
  • Kompakt mobil vagn flyttas dit den behövs och ryms i små utrymmen
  • Praktisk hållare för desinficerande våtservietter för regelbunden desinficering
  • Kamera, bildskärm och annan utrustning ingår inte

Vi hjälper gärna till

Om du behöver hjälp att välja vilken kontorslösning som passar dig bäst, hjälper våra experter gärna till. Skicka ett foto på din arbetsplats via e-post till oss så kan vårt team ge dig rekommendationer.

Skicka ett e-postmeddelande till oss

Social distansering på arbetsplatsen

Anställda kan långsamt börja återgå till arbetet medan en del kanske fortsätter att arbeta hemifrån hela arbetstiden eller delar av den. De här flexibla arbetsplatserna kan enkelt konfigureras per individ eller projekt och anpassas till alla situationer.

Rengöringsrekommendationer inom hälso- och sjukvård, Grafik

Rengöra Ergotrons hälso- och sjukvårdsutrustning

Hygien har alltid hög prioritet i vårdmiljöer, men nu är det viktigare än någonsin. Läs dessa rekommendationer som stöd för era infektionskontroller för att hålla Ergotrons hälso- och sjukvårdsutrustning ren och hygienisk. Rådfråga alltid en administratör för infektionskontroll eller en epidemiolog för hjälp om hur ni rengör på rätt sätt.

Visa rekommendationer