Skip to main content

COVID-19-resurser

Återgå till kontoret, stanna hemma

Som hjälp för dig i dessa fortsatt osäkra tider hittar du nedan resurser så att du och ditt team kan arbeta bekvämt, produktivt och säkert under kommande veckor och månader.

COVID-19 Resources

Säkra och effektiva vaccinationsprocesser

Nu när COVID-19-vaccin är tillgängligt runt om i världen, bidrar Ergotron med stöd till vårdgivare som implementerar säkra och effektiva vaccinationsprocesser. Våra professionellt designade medicinvagnar och laddningssystem kan användas där de verkligen behövs. De underlättar åtkomst till digital sparade uppgifter och vaccinationsmaterial samt gör att utrustning kan användas utan avbrott för att maximera produktiviteten.

Kontakta oss

Rengöringsrekommendationer inom hälso- och sjukvård, Grafik

Rengöra Ergotrons hälso- och sjukvårdsutrustning

Hygien har alltid hög prioritet i vårdmiljöer, men nu är det viktigare än någonsin. Läs dessa rekommendationer som stöd för era infektionskontroller för att hålla Ergotrons hälso- och sjukvårdsutrustning ren och hygienisk. Rådfråga alltid en administratör för infektionskontroll eller en epidemiolog för hjälp om hur ni rengör på rätt sätt.

Visa rekommendationer

Vi hjälper gärna till

Om du behöver hjälp att välja vilken kontorslösning som passar dig bäst, hjälper våra experter gärna till. Skicka ett foto på din arbetsplats via e-post till oss så kan vårt team ge dig rekommendationer.

Skicka ett e-postmeddelande till oss

Social distansering på arbetsplatsen

Anställda kan långsamt börja återgå till arbetet medan en del kanske fortsätter att arbeta hemifrån hela arbetstiden eller delar av den. De här flexibla arbetsplatserna kan enkelt konfigureras per individ eller projekt och anpassas till alla situationer.