Skip to main content
Ergotron mobilt skrivbord

Ge teamen möjlighet att arbeta på ett vitalt sätt

Vi ger energi åt dagens arbetsplatser genom att erbjuda möbler som anpassar sig till varje persons behov.

Distansarbete har en betydande inverkan på medarbetarnas välbefinnande. Baserat på en undersökning av 1000 kontorsanställda utforskar E-boken Det utvecklande kontoret effekterna av covid-19-pandemin.

Insikter från e-boken

Ikon för psykisk hälsa

Psykisk hälsa

56 % av medarbetarna rapporterar förbättringar av sin psykiska hälsa tack vare distansarbete.

Ikon över fler arbetstimmar

Fler arbetstimmar

40 % av kontorsanställda rapporterar att de arbetar fler timmar nu när de arbetar på distans/hybrid.

Ikon över stillasittande arbete

Stillasittande tid

Anställda sitter stilla under 63 % av sin tid på kontoret eller 5 timmar av sin arbetsdag.

Verktyg för att skapa mer vitalt arbete på varje arbetsplats

Hjälp dina anställda att arbeta med dessa verktyg för att bygga personliga arbetsområden som hjälper till att öka produktiviteten och välbefinnandet.

Planering av arbetsplatsen

Hjälp medarbetarna att skapa en ergonomisk arbetsplats oavsett om de sitter eller står medan de arbetar.

Kom igång

Räkna ut den ergonomiska vinsten

Se hur snabbt en ergonomisk arbetsstation betalar sig.

Kom igång

Skapa en bekväm hemarbetsyta

Stöd välbefinnande i arbetsdagen genom att skapa en bekväm arbetsplats.

Ladda ner guide

Arbetsytor som sätter alla medarbetare i rörelse

Våra flexibla lösningar anpassar sig till olika personer, projekt eller platser för att främja en bekväm och produktiv arbetsdag.