Skip to main content
CareFit Slim

Ge vårdgivare möjlighet att arbeta på ett mer vitalt sätt

När varje arbetsstation och arbetsflöde hjälper till att ge vårdgivare mer energi? Det är ett energiskt arbetssätt. Och det är något sjukvården desperat behöver just nu. Det är dags att sätta vårdgivare först genom att ge dem energi, från in- till utskrivning. Det är möjligt, redan idag, med nya ergonomiska arbetsstationer som anpassar sig till varje person, utrymme och arbetsflöde.

Ladda ner film

Ge vårdgivare möjlighet att arbeta på ett mer vitalt sätt

Att ge mer vitalitet till vården främjar vårdgivares fysiska och mentala hälsa, så att de bättre kan ta hand om sig själva och sina patienter.

För att bättre förstå pandemins effekt på vårdgivare och IT-personal inom vården visar e-boken Vård för vårdpersonal undersökningsresultat från 500 anställda över hela USA.

Insikter från e-boken

ergonomisk skada

Välbefinnande

94 % av de tillfrågade rapporterar en negativ inverkan på sitt fysiska och/eller psykiska välbefinnande.

telemedicin via surfplatta

Telehälsa

87 % är oroade över den fysiska effekten av att använda telehälsoteknik oftare.

ergonomisk medicinsk vagn

Ergonomi

95 % uppgav att bättre ergonomisk utrustning skulle kunna förbättra deras välbefinnande på jobbet.

Verktyg för att öka vårdgivares engagemang idag

Låt dina team uppleva en ny känsla av energi på jobbet genom att bygga miljöer som stödjer vårdgivarnas välbefinnande.

Skapa arbetsmiljöer för friskare patienter

Bekväma och effektiva arbetsmiljöer främjar friska och nöjda vårdgivare, starka band mellan sjuksköterska och patient och minnesvärda patientupplevelser.

Ladda ner sammanfattning

Säkerställ en smidig virtuell patientupplevelse

När telehälsa blir allt vanligare kommer patienter att förvänta sig mer av virtuella interaktioner. Så här ger du en bättre upplevelse.

Läs bloggen

Nöjdare vårdgivare och vårdtagare

Främja de villkor som stöder vårdgivarens välbefinnande och en positiv upplevelse för patienter som kan öka välbefinnandet och effektivisera arbetsflödet.

Läs bloggen

Nya ergonomiska arbetsstationer

Vår breda portfölj av sjukvårdslösningar stärker kopplingen mellan vårdgivare, teknik och patienter genom alla arbetsflöden.